Usluge i oprema koju nudimo

Pogrebna oprema

Pogrebna oprema

Ako još uvek ne znate šta želite da kupite, naš katalog sanduka i kovčega će vam sigurno pomoći u izboru.

Cvetni aranžmani

Cvetni aranžmani

Izaberite cvetni aranžman iz našeg kataloga ili naručite izradu specijalno po vašoj želji.

Pogrebni prevoz

Prevoz

Pogledajte naša vozila da bi se uverili u našu spremnost, da odgovorimo zahtevima pogrebnog prevoza.