Katalog opreme

Kao firma koja se ozbiljno bavi pružanjem pogrebnih usluga, posebnu pažnju smo posvetili sastavljanju dobre ponude pogrebne opreme. Osnovni uslov nam je bio kvalitet i zato cene variraju na račun ekskluzivnosti, a ne na račun kvaliteta izrade.

Trudili smo se da ponuda zadovolji svačiji ukus, a ono što vidite je tačno ono što imamo i što možete dobiti u roku 24h.

Model 109N

Kovčeg od lipovog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model Collection 265G

Kovčeg od lipovog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model Prestige 200

Kovčeg od lipovog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model Prestige 230

Kovčeg od lipovog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model Prestige Diamond

Kovčeg od lipovog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model 100

Kovčeg od hrastovog drveta
Širina: 730/730 mm
Dužina: 2085 mm
Visina: 580 mm

Model 110A

Kovčeg od topolinog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model 120A

Kovčeg od topolinog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model 210

Sanduk od topolinog drveta
Širina: 490/665 mm
Dužina: 2050 mm
Visina: 560 mm

Model 210A

Polukovčeg od topolinog drveta
Širina: 500/680 mm
Dužina: 2040 mm
Visina: 600 mm

Model 220A

Polukovčeg od topolinog drveta
Širina: 500/680 mm
Dužina: 2040 mm
Visina: 600 mm

Model 230

Sanduk od topolinog drveta
Širina: 500/680 mm
Dužina: 2040 mm
Visina: 560 mm

Model 230A

Polukovčeg od topolinog drveta
Širina: 500/680 mm
Dužina: 2040 mm
Visina: 600 mm

Model 77

Kovčeg od hrastovog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model 120A

Kovčeg od topolinog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model PK

Kovčeg od hrastovog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model 100

Kovčeg od lipovog drveta
Širina:
Dužina:
Visina:

Model 200

Sanduk od topolinog drveta
Širina: 500/680 mm
Dužina: 2040 mm
Visina: 560 mm

Model 220

Sanduk od topolinog drveta
Širina: 500/680 mm
Dužina: 2040 mm
Visina: 560 mm