Kontakt

Srbija, 11 273 Batajnica,

Dalmatinske Zagore 1-k

Mob: +381 63 378 714

Tel: +381 11 7870-111

Fax: +381 11 7870-275

Matični broj: 17461656

Registarski broj: 021 17461656

PIB: 102736915

Šifra delatnosti: 4941

Žiro račun: 205-48590-12

PAŽNJA: Sva polja su obavezna za unos!
Pronađite najkraći put